Nyheter

Mobile Sörlandsparken i Kristiansand – Norge med SWEDECK systemet

Projektet ska stå klart till årsskiftet 2021. Förutom materielleverans av SWEDECK-systemet på en totalyta av 1 100 kvadratmeter, står Spanform även för det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Entreprenör : BRG Entreprenör AS.

Projektet ska stå klart till årsskiftet 2021. Förutom materielleverans av SWEDECK-systemet på en totalyta av 1 100 kvadratmeter, står Spanform även för det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Entreprenör : BRG Entreprenör AS.