Nyheter

Norra Kajen 7 – SUNDSVALL

Projektet omfattar nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Förutom materielleverans av SWEDECK systemet, står Spanform även för det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Projektet...

Ny verkstad för OMNIBUSS – Östersund

Förutom materialleverans av SWEDECK systemet, står Spanform även for det konstruktions - och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Projektet beraknas stå klart 2021. Entreprenör : INAB

Parkeringshus SSHF Flekkefjord

Vi är glada och stolta över att presentera vårt nästa projekt med SWEDECK systemet i Norge i samarbete med BRG Entreprenör AS. Flekkefjord Kommunebygg AS planerar byggandet av parkeringshuset för SSHF i Nedre Dannevikveien i Flekkefjord kommun. Byggnaden kommer att...

Från sekunda plåt till stabilt varumärke

Det var redan i slutet av 70-talet som ett nytt system för bjälklagsform togs i bruk hos storföretaget SSAB. Ett patent köptes från Bacho som innebar att den sekunda plåten som blev över i SSABs ordinarie produkter nu kunde nyttjas. Bachos patent kunde knäcka den...

Äntligen byggstart av Begonian – Umeå

Äntligen sätter man spaden i marken och startar härmed bygget av Begonian. Hösten 2022 beräknas projektet vara klart. Förutom materielleverans av SWEDECK-systemet på en totalyta av 2000 kvadratmeter, står Spanform även här för det konstruktions- och...

Tangvall Arena i Sögne – Norge med Swedeck systemet.

Vi är glada och stolta över att presentera vårt nästa projekt med SWEDECK systemet i Norge som är Tangvall Arena i Sögne. Projektet ska stå klart till 2021/22. Förutom materielleverans av SWEDECK-systemet på en totalyta av 12 000 kvadratmeter, står Spanform även...