Om Spanform

Kvalitet sedan 1985

SpanForm är ett privat, fristående företag med verksamhet inom byggnadsbranschen.

Företaget marknadsför, säljer och tillverkar produkter främst avsedda för platsgjutna bjälklag med långa spännvidder. Vanligt förekommande byggnadstyper är parkering, sjukhus, kontor, affärsbyggnader och industrier.

SpanForm etablerades 1985 och var lyckosam redan från början i sin marknadsföring av SWEDECK-systemet i Sverige och andra skandinaviska länder. 1992 introducerade SpanForm systemet i andra europeiska länder och har nått framgång i bland annat Polen, Spanien, Portugal och England.

SWEDECK är ett form- och armeringssystem för platsgjutna bjälklag med spännvidd upp till 18 meter och där formen är kvarsittande. Produktens unika design och snabba installation har gjort den till en konkurrenskraftig lösning.

Förutom materialleverans till SWEDECK-systemet utför SpanForm även det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för komplett bjälklag.

SpanForm har till dags dato levererat ca 2 miljoner m² SWEDECK-bjälklag i 12 olika länder.